Vormsel

Reeds bij het doopsel wordt de christen opgenomen in de kerk, maar in het vormsel ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in de gemeenschap voluit op te nemen. Zoals de Geest van Pinksteren de apostelen uit hun bovenzaal haalde en hen op weg zette ‘tot aan de uiteinden van de aarde’ om te getuigen van Jezus Christus, zo ontvangen vormelingen diezelfde Geest om ‘waarachtige getuigen van Christus te worden en door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen’. Ze worden uitgedaagd om volwassen christenen te worden.

 

Vormselvoorbereiding?

In Steenhuffel vormen de ‘krikdagen’ de basis van de vormselvoorbereiding. Het zijn de ouders van de vormelingen zelf die deze krikdagen inhoud en vorm geven.

Belangrijke data voor de ‘krikkers’:

25/03/2022 – 19u: Kruisjesviering

11/04/2022 – 19u: Chrismaviering Mechelen

14/04/2022 – 19u: Witte donderdagviering in Malderen

23/04/2022 – 15u: Vormselviering in Steenhuffel

Vormsel?

Het vormsel organiseren wij samen met de parochie van Londerzeel St.-Jozef.

De vormselviering voor 2022 vindt plaats op zaterdag 23/04/2022 om 15u in Steenhuffel.

Contactpersoon?

Valerie Van den Broeck.  e-mail:  van_den_broeck_valerie@hotmail.com