Vormsel

Reeds bij het doopsel wordt de christen opgenomen in de kerk, maar in het vormsel ontvangen de vormelingen de zeven gaven van de Geest om hun verantwoordelijkheid in de gemeenschap voluit op te nemen. Zoals de Geest van Pinksteren de apostelen uit hun bovenzaal haalde en hen op weg zette ‘tot aan de uiteinden van de aarde’ om te getuigen van Jezus Christus, zo ontvangen vormelingen diezelfde Geest om ‘waarachtige getuigen van Christus te worden en door hun werk en hun woord het geloof te verspreiden en te verdedigen’. Ze worden uitgedaagd om volwassen christenen te worden.

 

Vormselvoorbereiding?

In Steenhuffel vormen de ‘krikdagen’ de basis van de vormselvoorbereiding. Het zijn de ouders van de vormelingen zelf die deze krikdagen inhoud en vorm geven.

Belangrijke data voor de ‘krikkers’:

19/9/2018 – 19u: Eerste infovergadering in de kerk van Steenhuffel

17/03/2019: Kruisoplegging om 10u

15/04/2019: Chrismaviering Mechelen om 19u30

18/04/2019: Witte donderdagviering in Malderen om 19u

Vormsel?

Het vormsel organiseren wij samen met de parochie van Londerzeel St.-Jozef.

De vormselviering heeft plaats in St. Jozef op zaterdag 27 april 2019 om 15u.

In 2020 gaat deze viering door zaterdag 18 april (eerste zaterdag na Pasen) 

Contactpersoon?

Nathalie Van den Broeck (gsm 0496/51.94.48 of nathalie.vdbroeck@skynet.be) en
Valerie Van den Broeck