Welkom op de website van onze parochie Sint-Genoveva Steenhuffel

Onze parochie is een (h)echte gemeenschap. Immers waar mensen ruimtelijk dicht bij elkaar wonen, groeit een verlangen naar contact, ontmoeting, spreken met elkaar en delen in vreugde en verdriet. Er ontstaat een verbondenheid en een solidariteit, een buurtschap of een parochie (paroika is het Grieks voor ‘buur’). Ook weet iedereen dat het eerste en het laatste streven is: gelukkig zijn. Elke mens zoekt immers naar de zin en de bestemming van het leven. Het is een verlangen voor man, vrouw en kinderen.

Het schenkt vertrouwen aan christenen, te mogen ervaren dat ook anderen dezelfde weg opgaan, de weg van Jezus. Een weg die gelovigen samenbrengt in de kerk, de ontmoetingsplaats bij uitstek voor een christen gemeenschap.

Ook daarbuiten ontmoeten gelovigen elkaar. Er zijn veel bewegingen die het leven leren zien in een christelijk perspectief. Ze brengen medebewoners samen rond sociale, pedagogische, sportieve, culturele zelfs culinaire opdrachten: een rijk keuzeaanbod voor jongeren, volwassenen en de derde leeftijd.

Zo wil de Sint-Genovevaparochie een gemeenschap vormen langs die vele kansen tot ontmoeting.

Nieuwsberichten

Officiële heropening van parochiezaal 't Zaaltje in Steenhuffel

Heropening 't Zaaltje Steenhuffel

Wat in 2015 startte als een idee om 't Zaaltje te moderniseren, mondde uiteindelijk exact een jaar geleden uit in de start van de bouw van een nieuw Zaaltje. Met het bouwcomité van de parochie en de steun van vele sponsors hebben we een nieuw Zaaltje gerealiseerd: mooier, groter, ecologischer, functioneler... Het enige wat niet met geld te kopen is, dat is de sfeer en gezelligheid van mensen die samen komen om te vieren. Daarom willen we je graag uitnodigen op onze feestelijke opening op zaterdag 10 november 2018. Vanaf 18:30 staan de deuren voor iedereen open.

Programma

 • 18:30 - première en deuren open voor ieder die het Zaaltje wil ontdekken
 • 19:00 - officiële inhuldiging door pastoor Ward
 • 19:30 - gezellig uitproberen van het nieuwe Zaaltje met heel Steenhuffel
  Vind alles over 't Zaaltje hier

Start fondsenwerving voor 't nieuwe Zaaltje

't Zaaltje kan jouw steun goed gebruiken!

Op Steenhuffel jaarmarkt lanceerde het bouwcomité achter de nieuwe parochiezaal van Steenhuffel haar fondsenwerving. Bezoekers aan de stand konden kiezen uit één van de ter plekke uitgestalde steunpakketten. OP deze manier kunnen zij zelf het Zaaltje mee helpen inrichten: servies, glazen, stoelen, toog, ... De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan dit project. De giften vanaf 40€ per jaar aan de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB). Via de knop hieronder kan je zelf nog een gift uitbrengen - alvast bedankt!   Online gift overmaken    

20.3 Nacht van de Geschiedenis: De gerestaureerde glasramen van de Sint-Genovevakerk in Steenhuffel

De historische glasramen van de St.-Genovevakerk in Steenhuffel kan je op dinsdag 20 maart komen bewonderen.  Deze zijn prachtig gerestaureerd en zullen toegelicht worden door o.a. Dirk Geeroms en Aletta Rambaut. Er is tevens een doorlopend tentoonstelling van de historische graftekens in en om de kerk, verzorgd door de Heemkundige Kring Sint-Kristoffel.

25.12 inzamelactie oud speelgoed voor kansarme kinderen

Een warme oproep !

Een warme oproep voor Steenhuffelse kinderen om solidair te zijn met andere kinderen die in armoede moeten leven. Kinderen uit De Huffeltjes en Ter Elst werden gevraagd om speelgoed waar ze niet meer mee spelen maar dat nog wel in orde is, weg te schenken. We doen dit ten voordele van vzw Kinderfonds de Tondeldoos. Onze maatschappij is in vergelijking met vele andere landen niet slecht georganiseerd. Toch zijn er gezinnen én kinderen die uit de boot vallen. Er ontstaat sociale uitsluiting en als gevolg daarvan in de meeste gevallen vereenzaming en wanhoop. De Tondeldoos te Dendermonde probeert deze kloof met de vierde wereld te dichten. De Tondeldoos wil ondersteuning bieden door samen met de ouders deze moeilijkheden aan te pakken opdat hun kinderen een zo normaal mogelijke jeugd tegemoet kunnen gaan. Tijdens de kerstviering zullen kinderen dit speelgoed naar voor brengen tijdens de offerande. Op Kerstdag 25 december verwachten wij jullie allemaal om samen mee te vieren rond de kerststal in onze kerk. Om 9.30 u (een half uur vroeger dan anders) gaan wij van start en  maken we er een gezellige en warme gezinsviering van.  Wij willen jullie graag ook trakteren op een drankje bij onze jaarlijkse Kerstdrink aansluitend na de viering. Men zegge het voort. Tot dan ! Vriendelijke adventswensen van de ploeg

Alle nieuwsberichten

Ook een activiteit bijwonen in onze bruisende parochie?

Kalender

31 maart 2019
 • Zondagsviering

  31 maart 2019 @ 10:00 - 11:00
  Sint-Genovevakerk, Sint Genovevastraat 2, 1840 Londerzeel, België

  Klik voor meer details

7 april 2019
 • Gezinsviering

  7 april 2019 @ 10:00 - 11:00
  Sint-Genovevakerk, Sint Genovevastraat 2, 1840 Londerzeel, België

  Elke eerste zondag van de maand, een aangepaste viering speciaal op maat van kinderen, jongeren en families.
  Met een leuke doe-activiteit voor de jongsten tijdens de viering in het parochiehuis.

  Klik voor meer details

14 april 2019
 • Zondagsviering

  14 april 2019 @ 10:00 - 11:00
  Sint-Genovevakerk, Sint Genovevastraat 2, 1840 Londerzeel, België

  Klik voor meer details

21 april 2019
 • Paasviering

  21 april 2019 @ 10:00 - 11:00
  Sint-Genovevakerk, Sint Genovevastraat 2, 1840 Londerzeel, België

  Klik voor meer details

 • Zondagsviering

  21 april 2019 @ 10:00 - 11:00
  Sint-Genovevakerk, Sint Genovevastraat 2, 1840 Londerzeel, België

  Klik voor meer details

28 april 2019
 • Zondagsviering

  28 april 2019 @ 10:00 - 11:00
  Sint-Genovevakerk, Sint Genovevastraat 2, 1840 Londerzeel, België

  Klik voor meer details

5 mei 2019
 • Gezinsviering

  5 mei 2019 @ 10:00 - 11:00
  Sint-Genovevakerk, Sint Genovevastraat 2, 1840 Londerzeel, België

  Elke eerste zondag van de maand, een aangepaste viering speciaal op maat van kinderen, jongeren en families.
  Met een leuke doe-activiteit voor de jongsten tijdens de viering in het parochiehuis.

  Klik voor meer details

 • Zondagsviering

  5 mei 2019 @ 10:00 - 11:00
  Sint-Genovevakerk, Sint Genovevastraat 2, 1840 Londerzeel, België

  Klik voor meer details

12 mei 2019
 • Zondagsviering

  12 mei 2019 @ 10:00 - 11:00
  Sint-Genovevakerk, Sint Genovevastraat 2, 1840 Londerzeel, België

  Klik voor meer details

19 mei 2019
 • Zondagsviering

  19 mei 2019 @ 10:00 - 11:00
  Sint-Genovevakerk, Sint Genovevastraat 2, 1840 Londerzeel, België

  Klik voor meer details