Doopsel

En dan gebeurt het wonder … de geboorte van jouw kind.

Bij het krijgen van een kind, ervaren we dat we het leven niet geven maar doorgeven. Hier raken we de kern en het diepste geheim van ons mens-zijn:
tot leven groepen worden en groeien in dit leven;

En dan komen soms de vragen: zal ik een goede mama of papa kunnen zijn? Hoe ga ik om met vreugde en mijn zorgen om de kwetsbaarheid van dit kind? Hoe wil ik mijn kind opvoeden, wil ik mijn gelovig zijn hierin een plaats geven? Zal het een plek vinden in deze wereld en gelukkig worden?

Rond als deze vreugde en vragen bij de geboorte van een kind willen wij samen met enkele ouders rond de tafel zitten. Vanuit deze samenkomst kunnen jullie bewust kiezen voor de doop van jullie kind.

Waar? Wanneer?

Doopvieringen:

  • 5 november 2023
  • 10 december 2023
  • 21 januari 2024
  • 24 maart 2024
  • 26 mei 2024
  • 7 juli 2024

Doopgesprekken gaan tweemaal per jaar door. Wij verwachten dat beide ouders samen deze voorbereidingen volgen.

Contactpersoon?

Anja Vrijders, gsm: 0498/26.16.70.