Samen vieren

Fijn dat je wil meevieren met onze geloofsgemeenschap. In onze Sint-Genoveva parochie van Steenhuffel laten wij ons aansteken door Gods geestdrift en door geloof in mensen. Willen wij ruimte scheppen voor dialoog, vertrouwen koesteren en geduld bewaren. Willen we de kunst beoefenen om met ontzag voor traditie te zoeken naar de kracht van het nieuwe.

Wij geloven dat wij elkaar blijven zoeken. Dat wij, doorheen verschillen, elkaar vinden en onze krachten samenbundelen. Dat wij blijven kiezen voor samen. Dat wij ons gelovig zijn, bewaken en versterken omdat wij lotgenoten zijn, omdat wij bondgenoten kunnen worden.

Daarom is er wekelijks op zondag afwisselend een eucharistieviering of een gebedsdienst.

Waar?

In onze parochiekerk Sint-Genoveva, ingang grote poort.

Wanneer?

Elke zondag om 10 uur.
Vanaf 2018 is ook met Pasen, Allerheiligen en Kerstmis de viering om 10 uur i.p.v. om 9u30.
Met Pinksteren is er om 11.30 uur een grote openluchtviering op het kerkplein, als sluitstuk van de jaarlijkse processie.

Bekijk hier alle data van de komende vieringen

Intentie aanvragen?

Wil je graag een intentie aanvragen voor overledenen of een andere intentie, neem dan contact op met Maria Selleslagh, Leireken 35 (Tel. 052/30.98.10)

Om de tekst van onze vieringen te bekijken, klik hier: misboekje 2016