Bij een overlijden

Als  iemand uit onze naaste omgeving sterft, dan staat plots de tijd stil. Als parochie willen wij dan juist de tijd nemen om door deze ‘woestijnervaring’ te gaan. Niet met grote woorden, maar met stille nabijheid. Iedereen is kostbaar in Gods ogen, daarom willen wij van iedereen op een waardige manier afscheid nemen. In Steenhuffel doen wij dit in een afscheidsviering. Dit is een gebedsdienst die in gans de zone van ‘de Pelgrim’ op een gelijkaardige wijze verloopt, Zij wordt voorgegaan door enkele mensen uit onze parochie en gebeurt in samenspraak met de familie. Enkele weken nadien is er nog een gedachtenisviering voor de overledene, deze sluit aan bij de gewone vieringen van onze gemeenschap.

 

Contact?

Bij overlijden best eerst contact opnemen met de begrafenisondernemer. Als je kiest voor een uitvaart in onze parochie kan je dit aan hem/haar meedelen. De begrafenisondernemer brengt Chris Schelfthout (0475/64.33.14) hiervan op de hoogte. Chris neemt dan zelf zo vlug mogelijk contact met de familie.

Waar en wanneer?

In onze parochie hebben de uitvaarten plaats op volgende dagen: dinsdag, donderdag en zaterdag om 10 uur of om 11.30 uur. De gedachtenisviering gaat door op een zondag om 10 uur (enkele weken na het overlijden) op één van volgende data: na het einde van de lockdown.

Allerheiligen:

Met Allerheiligen, op 1 november om 14u, herdenken wij heel speciaal alle overledenen van het voorbije jaar. Het is zinvol om hier met de familie samen aan deel te nemen.