Kerk en Leven (Parochieblad)

Kent u hen ook, die mensen die altijd gedreven door het leven gaan? Steevast staan ze klaar om een ander te helpen, om zich als vrijwilliger te melden, om zich in te zetten voor nobele en waardevolle doelen waarin ze geloven. Deze mensen kleuren het leven. Misschien bent u zelf wel één van hen?

Hun verhalen leest u in Kerk en Leven of het parochieblad. Wat gebeurt er aan activiteiten en festiviteiten? Welk familienieuws verheugt ons of maakt ons droef? Hoe deinen onze parochies op het ritme van het kerkelijk jaar? Gesprekken met boeiende mensen en reportages over unieke initiatieven. Eigentijds jongerenpagina over geloven vandaag en nog veel meer…

Meer info over Kerk & Leven vind je op de deze site.

Wil je een abonnement?

  • Een jaarabonnement voor 2021 op ons Kerk en Leven kost 43 euro. Dit bedrag dient voor 15 november 2020 overgeschreven te worden op het rekeningnummer BE 73 7341 7624 4460.
  • Indien u betaalt voor een ander gelieve dan duidelijk de naam en adres van de abonnee te vermelden.
  • Om onze kosten te drukken kan u ook opteren voor een steunabonnement (min. 45 euro). Wij danken u nu reeds voor uw welwillende steun.
  • Voor alle vragen en informatie kan u terecht bij Raymond Van Haelst (052 34 07 15)
  • Wil je graag eerst eens kennis maken met Kerk en Leven zonder eerst een abonnement te nemen? Dat kan hier.Proefnummer aanvragen?

Wil je een tekst voor Kerk en Leven inzenden?

Wil je gratis een aankondiging van je vereniging, een activiteit, een foto in ons Kerk en Leven. Zend uw teksten ten laatste één week voor verschijningsdatum (woensdag) van het blad naar: Mieke Vanderperre (Tel: 052/34.07.15 of mail: mieke.vdp@live.be).