Geschiedenis van de parochie van Steenhuffel

Begin 12 de eeuw was de parochie van Steenhuffel al zelfstandig. De abt van Affligem had het begevingsrecht (=het recht om de pastoor te benoemen), de tienden gingen voor twee derden naar de heer (o.a. graven van Maldegem en van Salm) en de pastoor kreeg de rest. Men maakt gewag van een klein romaans kerkje. Hiervan zijn nog enkele resten te zien in de rechthoekige toren opgetrokken uit zandsteen.

In de 15 de eeuw wordt de toren vernieuwd, het koor opgetrokken in gotische stijl en wordt het eerst schip aangebouwd met kruisbreuken. Na 1600 verandert de patroonheilige: Onze-Lieve-Vrouwkerk wordt de Sint-Genoveva-kerk. Ter hare ere gaat er met Pinksterzondag steeds mensenheugenis een processie uit.

In de 18de eeuw wordt er een nieuw hoofdaltaar gebouwd volgens de nieuwe geplogenheden van het concilie van Trente. Er komt in 1787 ook een nieuwe sacristie. In 1826 krijgen wij een grote uitbreiding van het schip tot drie beuken, gesteund op Dorische zuilen en opgetrokken in neoclassicistische stijl (eerste steenlegging in de zuidermuur).

In 1909 komt er nog een uitbreiding naar het westen toe, met een doopkapel en een neobarokke westgevel.

Een klein honderd jaar later, in 1992, wordt bij een grondige restauratie het schip tot zijn lengte van 1826 gereduceerd. Architect Gerrit De Pauw ontwerpt de nieuwe gevel.

In 2016 kreeg het koor en de toren een volledig nieuwe opknapbeurt en straalt ze weer haar eeuwenlange warmte uit voor onze huidige geloofsgemeenschap.

Onze kerk bezit als kunstschatten een schilderij van Gaspard De Craeyer, alsook twee beroemde renaissance glas-in-loodramen: Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën (1535) en Heilige Drievuldigheid (1552). Deze ramen waren een geschenk van de familie Almaras (Heren op Kasteel van Diepensteyn). Immidels zijn deze pareltjes van ons erfgoed gerestaureerd (2016) en zijn ze terug te bewonderen.

Maar de grootste schatten van deze kerk zijn vooral alle mensen die onze geloofsgemeenschap reeds eeuwenlang, maar ook vandaag, vorm en taal geven. Zij staan nergens vermeld in kronieken, maar wel eeuwig gegrift in onze harten.

De Heilig Genoveva van Parijs werd in 422 geboren in Nanterre, dicht bij Parijs. Twee heilige bisschoppen, Germanus van Auxerre en Lupus van Troyes, ontmoetten op hun weg naar Engeland de jonge Genoveva. Ze was de dochter van de Frankische oud-keurofficier Severus en Gerontia. Haar wijding kreeg ze van bisschop Villicus. De rijke maar onthecht levende Genoveva werd diacones en bestuurslid in de metropool. Zij wist de stad te behouden voor een paniekerige exodus bij de invallen van de Hunnen in 451 en te redden van hongersnood. Als vrouw had zij uitzonderlijk veel politieke invloed, onder meer bij de koningen Childerik en zijn zoon Clovis. Ze stierf in 502? Haar feestdag valt op 3 januari.

De Heilige Genoveva is de patroonheilige van Steenhuffel. Op Pinksteren trekt een processie die aan haar opgedragen is door de straten van Steenhuffel. In de processie lopen een 600-tal figuranten mee. Doordat de processie jaarlijks wordt aangepast, is ze dynamisch en blijft ze evolueren. Traditioneel valt de processie op te splitsen in drie grote delen: een historisch gedeelte, de heiligenverering en het sacrale sluitstuk. De processie wordt geopend door drie herauten en een omroeper die de omstaanders verwelkomen. Ze  vertrekt om 10.30 uur aan de Sint-Genovevakerk. De apotheose heeft gewoonlijk rond 11.45 uur plaats op het kerkplein, met onder meer een Pinkstermis.