Welkom op de website van onze parochie Sint-Genoveva Steenhuffel

Onze parochie is een (h)echte gemeenschap. Immers waar mensen ruimtelijk dicht bij elkaar wonen, groeit een verlangen naar contact, ontmoeting, spreken met elkaar en delen in vreugde en verdriet. Er ontstaat een verbondenheid en een solidariteit, een buurtschap of een parochie (paroika is het Grieks voor ‘buur’). Ook weet iedereen dat het eerste en het laatste streven is: gelukkig zijn. Elke mens zoekt immers naar de zin en de bestemming van het leven. Het is een verlangen voor man, vrouw en kinderen.

Het schenkt vertrouwen aan christenen, te mogen ervaren dat ook anderen dezelfde weg opgaan, de weg van Jezus. Een weg die gelovigen samenbrengt in de kerk, de ontmoetingsplaats bij uitstek voor een christen gemeenschap.

Ook daarbuiten ontmoeten gelovigen elkaar. Er zijn veel bewegingen die het leven leren zien in een christelijk perspectief. Ze brengen medebewoners samen rond sociale, pedagogische, sportieve, culturele zelfs culinaire opdrachten: een rijk keuzeaanbod voor jongeren, volwassenen en de derde leeftijd.

Zo wil de Sint-Genovevaparochie een gemeenschap vormen langs die vele kansen tot ontmoeting.

Heb je iets te melden aan onze parochieploeg? Wil je meer info? Je vindt alle contactinformatie op deze site.