Verslag van de Eerste Kapellekestocht

Impressie van de eerste kapellekestocht door Steenhuffel

Met een dertigtal fietsers waren we dinsdagavond 30 mei om 19.00 u aan de kerk van Steenhuffel voor de start van onze allereerste kapellekes route. De weergoden waren ons goedgezind : Bewolkt, maar een aangename temperatuur met een stevige wind. Alle fietsers kregen een fluovestje aangereikt. Veiligheid en zichtbaarheid in het verkeer zijn van levensbelang als je met zo’n groep op pad gaat.

Op Over de Beek werden we vergast op een Maria gedicht, geschreven en voorgedragen door Joye. (zie onderaan) Een aparte en jongere kijk op Maria, moeder van mijn moeder. Liliane vertelde ons dat zij als kind samen met buurkinderen speelde rond het kapelleke van Over de Beek en dat zij daar nog steeds mooie herinneringen aan bewaart.

Onze fiets colonne reed vanaf daar via de Lakenman richting Diepensteyn waar we in volle bewondering waren voor de aparte muurschilderingen in de kapel van Diepensteyn. Er dringt zich hier echter een opknapbeurt op. Misschien komt dit wel in orde tegen volgend jaar ? Mensen bidden om verschillende redenen tot Maria. Wij vroegen haar om voor ons te bidden en voor allen die haar hulp kunnen gebruiken voor welke reden dan ook.

Via de Plas en de Eshagestraat ging het richting de Heide. Onze Lieve Vrouw van Smarten wordt hier gehuisvest in een fraai kapelleke dat ongeveer 20 jaar geleden weer werd opgebouwd nadat iemand zijn auto er kapot op reed. Nadat Anna Van Lombergen jaren een oogje in het zeil hield is de sleutel nu in handen van Horta die met heel veel engagement er voor zorgt dat alles piekfijn in orde is. Waarvoor dank. We luisterden hier naar een stukje levensweg van Maria waarin elke moeder zich herkennen kan ( Naar “Geloven in de dageraad ” van M. Verhulst).

Bij de kapel van de familie Stassijns op de Bouw ( velen onder ons wisten het bestaan er niet van ) brachten Dirk en Tina twee fraaie stukjes muziek op blokfluit en viool. Wij waren allen aangenaam verrast over zo veel virtuositeit. Proficiat Tina en Dirk! Ook de dieren in de buurt wisten niet wat ze hoorden en zongen vrolijk de tweede stem. Boven de deur van dit kapelleke bevindt zich een gedenksteen met daarin het bouwjaar vermeld. Menig zoektochtfanaat heeft zich blijkbaar al vergaapt aan het juiste jaartal, vertelt ons Wim.

Via de Walrotstraat en de Meir bereikten we de kapel aan de Chiro. Een buurtcomité heeft zich in 2006 ontfermd om dit vervallen exemplaar terug op te bouwen. Marc wist ons te vertellen dat dit uitsluitend met recuperatiemateriaal en giften werd gedaan. Het kruis bovenop is wel het originele exemplaar. We zongen hier uit volle borst het lied ” de veldkapel”. Menig deelnemer bleek hier mooie herinneringen bij te hebben. De nabijheid van een Linde en spruiten op de akker maken het tafereel af. Bijgevoegd ook de tekst voor de gegadigden.

Omstreeks half negen rondden we onze fietstocht af aan “het putteke” in de Genovevastraat. Een paar mensen uit de buurt,Rosa en Els Rottiers,zorgden dat het er opgefrist bijstond. Chris zorgde voor tien rozen met een mooie warme tekst die onze intenties samenvatten. Tot slot zongen we nog samen het Maria lied bij uitstek : “Liefde gaf U duizend namen.” Daarna werden we getrakteerd op een tas koffie of frisdrank en namen we een kijkje in de vernieuwde kapel van de kerk.

We kijken terug op een geslaagde editie van hopelijk de start van een nieuwe traditie in onze parochie Sint Genoveva. Ik denk te mogen spreken in naam van heel de ploeg. Wij hebben er deugd aan gehad en vonden dit een zinvolle manier om aan ons geloof vorm te geven. Hopelijk kunnen wij volgend jaar, de laatste dinsdag van de maand mei, weer opnieuw op zo veel enthousiastelingen rekenen.

Meer informatie over de verschillende kapellekes in Steenhuffel en groot-Londerzeel vind je hier.

DE VELDKAPEL
Het wemelt in de Mei van blonde kleinen, nabij de veldkapel;
De takken van de grote linde deinen
rondom de veldkapel;Maria hoort de zoete litanieën
Der boerenkind’ren en der honingbieën.
Ave Maria, Ave Maria
Een paradijs van bloemen ziet men spruiten, nabij de veldkapel;
Terwijl de vogels in de takken fluiten, rondom de veldkapel.
Maria hoort in ’t heilig avondzwijgen
Een jubelpsalm van nachtegalen stijgen.
Ave Maria, Ave Maria!

Het koele dorpke ademt niets dan vrede, nabij de veldkapel;
Zijn sluimer is ’n enk’le reine bede,
rondom de veldkapel.
Maria hoort, terwijl de sterren glanzen,
de naklank van de laatste rozenkransen.
Ave Maria, Ave Maria!

(Tekst: Lambrecht Lambrechts. muziek Remi Ghesquierre).

 

Tekst aan de kapel van de Schommelweg gedeclareerd door Joye en Noëlla
Ave Maria wees gegroet Maria
Ik naar jou en jij tot mij
Gratia plena vol van genade
Om als moeder van mijn moeder en haar moeder en haar moeder te zijn
Dominus tecum de heer is met u
Hij en zij en hen
Allen als schouder in nood
Knuffel als troost
En kracht zo groot
Benedicta tu in mulieribus gezegend zijt gij boven alle vrouwen
En boven alle mannen
Want geen spat geweld komt van jou
Geen hiërarchie
Geen machtsgekwel, geen wrevel
Et benedictus fructus ventris tui iesu en gezegend is de vrucht van uw lichaam Jezus
Die eeuwig in huis en kerk
Zal sterven om te leven
Zodat ook wij naar t’eeuwige zouden streven
Sancta maria, mater dei heilige maria, moeder gods
En goddelijke moeder van ons kinderen
En diens kinderen
Ora pro nobis bid voor ons
Zoals ook wij bidden tot jou
Elk op onze wijze
Pecatoribus zondaars
Toch vooral zij die denken zonder zonden te zijn
En onwetend het paradijs op aarde verdoemen
Nunc, et in hora mortis nostrae nu, en in het uur van onze dood
Moge die komen wanneer wij die kunnen dragen
Als ook onz’geliefden
amen

Joye