20.3 Nacht van de Geschiedenis: De gerestaureerde glasramen van de Sint-Genovevakerk in Steenhuffel

De historische glasramen van de St.-Genovevakerk in Steenhuffel kan je op dinsdag 20 maart komen bewonderen.  Deze zijn prachtig gerestaureerd en zullen toegelicht worden door o.a. Dirk Geeroms en Aletta Rambaut.
Er is tevens een doorlopend tentoonstelling van de historische graftekens in en om de kerk, verzorgd door de Heemkundige Kring Sint-Kristoffel.

HET HEMELS PARADIJS  – 16de eeuw (Cultureel erfgoed)

Glas-in-lood is een monumentale kunstvorm die vooral in de religieuze kunst een aparte plaats inneemt. De glasschilderkunst werd afgeleid van de Byzantijnse mozaïeken, maar kent vanaf de 12e eeuw vooral in Frankrijk een hoge vlucht en levert zo een unieke bijdrage aan de westerse beschaving.
Glasramen zijn de bijbel van het volk. Kleine medaillons staan in een verhalend didactisch systeem. Het lood bepaalt de tekening en draagt de structuur. Het oudere kleurenscala beperkt zich tot blauw, rood en groen. Vanaf de 16de eeuw laat de techniek meer realistische tekeningen met diepteperspectief toe. Goudgeel wordt de overheersende kleur. Een “Gouden gloed” vult de sacrale ruimte en evoceert het hemelse Jeruzalem!

PROGRAMMA

Dinsdag 20 maart 2018, vanaf 19u in de Sint-Genovevakerk in Steenhuffel – op kaart weergeven

  • 19:00 – Tentoonstelling Heemkundige Kring Sint-Kristoffel Funerair erfgoed van de Sint-Genovevakerk
  • 20:00 – Voordrachten
    • Bouwsporenonderzoek van de kerk door Dirk Geeroms, architect, Gent
    • Restauratie van de gebrandschilderde glasramen door Aletta Rambaut , kunsthistorica-restauratie glas, Gent
  • Nakaarten bij een drankje en een knabbeltje.

Gratis inkom

Organisatie: Davidsfonds Londerzeel
Meer info op de pagina van het Davidsfonds