Verbouwingsroject parochiezaal Steenhuffel

Het gezellige parochiezaaltje van Steenhuffel, door iedereen gekend als “’t Zaaltje”, is dringend aan modernisatie toe.

Talrijke lokale verenigingen maken er wekelijks gebruik van de kleine of grote zaal voor kaartavonden, dansnamiddagen, vergaderingen of kookcursussen. Tijdens de weekends zijn het meestal families of verenigingen die er een feest of etentje organiseren. Maar zulke activiteiten vragen een gezellige, nette en functionele ontmoetingsplaats.
Onder impuls van het parochieteam werd er midden vorig jaar een werkgroep opgestart om een inventaris te maken van de nodige werkzaamheden. Drie architecten werden uitgenodigd om hun antwoord en totaalvisie te geven op de vraag: kunnen we het zaaltje renoveren, of is het economischer om een nieuwbouw project te starten? De verhuis van de meisjeschiro naar hun nieuwe lokalen op de Geyselberg opent zeker perspectieven voor het betrekken van de open ruimte in het totaalconcept.
Momenteel buigt de werkgroep zich over het benodigde budget en worden de plannen gefinaliseerd. In de huidige planning is voorzien dat “’t Zaaltje” zoals het vandaag is voorgoed de deuren zal sluiten vanaf 1 juni 2017 – om op een nog vast te leggen moment zijn nieuwe deuren weer te openen voor een breed publiek. De werkgroep zal je regelmatig op de hoogte houden van het verdere verloop. Als je graag een bijdrage levert aan dit project (fysiek, financieel of andere), spreek dan zeker iemand van de werkgroep aan: Jos De Mesmaecker, Johan Sarens, Els Vertonghen, Chris Schelfthout, Herbert Van de Poel of stuur een mailtje naar herbert.vandepoel@telenet.be